آیس بانک

آیس بانک

ユーザーID: 2433281

  • 新潟, 千葉, 東京で活動
  • 男性
مخزن ذخیره آب و تجهیزات سرد کننده در آیس بانک پیشرفته به صورت یکپارچه، یونیت و شارژ می شوند. https://naabzist.net/%D8%A2%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

投稿されている活動日記はありません