Ryuozan (Shimonoseki), Sukisakiyama, Onigajo 関連する活動日記