Atagoyama(Kyoto), Mitsuzukoyama, Asahimine 関連する活動日記