Nikkoshiranesan, Goshikiyama, Suzugatake, に関連する活動日記