Ohirasan(Tochigi), Teruishisan, Karasawayamaに関連する活動日記