Shodaisan(Tsutsugatake), Kannondake, Maruyamaに関連する活動日記